Bestuur en commissies

De organisatie van BC Slamis '67 bestaat uit een bestuur en een aantal commissies en ziet er als volgt uit:

Hieronder wordt informatie verstrekt over de personen in het bestuur en de verschillende commissies. Daarnaast is Slamis bereikbaar via de contactformulieren Bestuur of Ledenadministratie.

Bestuur

Het bestuur van BC Slamis'67 bestaat uit de volgende personen:

Functie Naam Telefoon
Voorzitter Joos van Hees 06-46892650
Penningmeester / Secretaris / Sponsorbeleid Henny van den Elzen 06-20495400
Accomodatie /
Activiteitenkalender
Mijntje Mirande 06-19707522
Jeugd training / Jeugdcommissie Yvonne Sanders 06-38225440

PR-commissie

De PR-commissie is verantwoordelijk voor alle communicatie. Hieronder vallen de nieuwsbrieven, het clubblad, de website, social media en de contacten met de pers.

De PR-commissie bestaat uit de volgende personen:

Naam Telefoon
Joos van Hees (contact persoon) 06-46892650
Jos van der Zande

Seniorencommissie

De seniorencommissie bestaat uit de volgende personen:

Naam Telefoon
Jochem Rietbergen
Erik Lammers
Elja Timmers

De taken van de seniorencommissie zijn:

 • Mede vormgeven van het senioren-beleid van BC Slamis'67
 • Opvang en begeleiding nieuwe leden, gecombineerd met bestuur en zaalwacht
 • Begeleiding op de speelavonden (zaalwacht/shuttlebeheer)
 • Organisatie van speciale activiteiten rond feestdagen
 • Organiseren van alle senioren-activiteiten, zoals gasttoernooien,
 • gezelligheidstoernooien, zomerbadminton etc.
 • Informeren van de verschillende commissies
 • Contacten leggen met andere badmintonclubs voor uitwisselingen
 • Organiseren van toernooien
 • Informeren leden over externe toernooien

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie bestaat uit de volgende personen:

Functie Naam Telefoon
Voorzitter / Contactpersoon / Coördinator Yvonne Sanders 06-38225440
Secretaris / Teambegeleider / Jeugdcontact BBF Mark Heck 06-83169709
Begeleiding Cas Rdzen
Coördinator clinics Lindi Pennings

Heb je een vraag aan de jeugdcommissie, neem dan telefonisch of via app contact op met Yvonne Sanders.

De taken van de jeugdcommissie zijn:

 • Het informeren van jeugdspelers en hun ouders over de vorderingen van het jeugdlid; inhoud van de deeldiploma’s vormgeven i.s.m. de jeugdtrainer.
 • Mede vormgeven van het jeugdbeleid van BC Slamis'67.
 • Opvang en begeleiding nieuwe jeugdleden.
 • Organisatie van speciale activiteiten rond feestdagen.
 • Organiseren van alle jeugdactiviteiten, zoals ouder-kind toernooi, vriend/vriendinnetjes toernooi, etc.
 • Clinics verzorgen/organiseren op alle basisscholen.
 • Invoeren van bad-mini-ton (zie toelichting)
 • Contacten leggen met andere badmintonclubs voor oefenwedstrijden.
 • Mede organiseren en begeleiden van Badminton Nederland- en Dorpen competitie.
 • Contact tussen ouders, bestuur en trainers.

Toelichting bad-mini-ton

BC Slamis ’67 heeft ook een bad-mini-ton. Bad-mini-ton is een speelse training voor kinderen van vier tot en met acht jaar waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van de motoriek, techniek en het samenspel van jonge kinderen. De training wordt gegeven door Yvonne Sanders en bestaat uit een speelse warming-up, een leergedeelte en een speelse afsluiting. De speelse aanpak bevat veel variatie, alternatieve oefenvormen en aangepaste materialen zoals een lager net en kortere rackets. Daarnaast zijn er badminton gerelateerde spelvormen en oefeningen, zoals het werpen van shuttles door hoepels of gaten. Op deze wijze wordt de oog-handcoördinatie gestimuleerd en wordt er gewerkt aan de condities van de jonge badmintonners.