Lidmaatschap

Nieuwe leden zijn bij BC Slamis ‘67 altijd welkom! Lid worden is mogelijk voor iedereen vanaf 4 jaar. Jeugdleden kunnen meteen van start, zie de pagina “jeugdcommissie” voor de contactpersonen. Ook voor Senioren is er op dit moment nog voldoende plaats.

Onze leden zijn verdeeld in Bad-Mini-ton (kinderen in de leeftijd tussen 4 en 6 jaar, groep 1 t/m 3) Jeugdleden (iedereen van 6 tot 18 jaar) en Senioren (18 jaar en ouder). De oudere jeugd (vanaf ca. 16 jaar) kunnen al deels met de Senioren meespelen. Bij de jeugd wordt een verdere onderverdeling gemaakt in een aantal groepen op basis van leeftijd en niveau.

Als je geïnteresseerd bent, kom dan eens kijken, of nog beter: speel gelijk mee! Je hebt niet meer nodig dan normale sportkleding en zaalschoenen. In de proefperiode zijn enkele leen-rackets beschikbaar. Je mag 2 weken gratis meespelen om te kijken of badminton iets voor je is. Daarna beslis je of je lid wordt. Het lidmaatschap is voor minimaal 1 jaar.

Voor informatie over de speeltijden klik hier.

Hieronder vind je meer informatie over het lidmaatschap.         

Contributie

Bad-mini-ton € 50,- per schoolseizoen (geen restitutie mogelijk)
Jeugd € 128,- per schoolseizoen
Senioren € 198,- per kalenderjaar

De peildatum voor de vaststelling van het soort lidmaatschap is 1 juli, voorafgaand aan het school-/badmintonseizoen (september-september). Ieder lid krijgt 1 x per jaar (Senioren in januari/februari en Jeugd+Mini's in september) een factuur voor de jaarcontributie. In overleg met het bestuur kan eventueel in meerdere termijnen betaald worden via automatische incasso.

Nadat je bent ingeschreven ontvang je een factuur voor 1 jaar contributie. Aanpassing aan het normale facturatie ritme volgt nadat men 1 jaar lid is (voor Senioren per kalenderjaar en voor Jeugd+Mini's per schoolseizoen)                       

Inschrijven

Inschrijven kan alleen schriftelijk door het invullen van het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is op de trainingsavonden in de zaal beschikbaar, of kan gedownload worden via onderstaande link:

Inschrijfgeld

Voor een nieuwe inschrijving wordt eenmalig € 15,00 in rekening gebracht.

Betalen

Bankrekening BC Slamis ’67: NL67 RABO 0135 6681 90

Competitie bijdrage

Het spelen van competitie brengt beperkte extra kosten met zich mee:

Jeugd € 10,- per seizoen
Senioren € 15,- per seizoen

Opzeggen lidmaatschap

Jeugd en mini’s:
Opzegging kan online, uiterlijk 2 maanden vóór 1 september (dus 1 juli), via het invullen van het contactformulier Opzeggen lidmaatschap.

Wij verzoeken de jeugdleden, dat wanneer je een opzegging overweegt, dit pas te doen na het lopende seizoen. Door tussentijds stoppen benadeel je je team voor de rest van het seizoen.

Senioren:
Opzegging kan online, uiterlijk 2 maanden vóór 1 augustus (dus vóór 1 juni) en 2 maanden vóór 1 januari (dus vóó1 1 november), via het invullen van het contactformulier Opzeggen lidmaatschap.