Locatie en speeltijden

Locatie:
      Sporthal de Stigt
      Kapelstraat 100 te Uden

  Wedstrijd op zaterdag
    Sporthal Udens College
              sector HAVO/VWO
    Schepenhoek 101
    5403 GA Uden
              Kaart

Speeltijden:
      Bad-Mini-ton
      Jeugd
      Senioren

Winnaar Grote Clubactie
Jeugdteam 5 kampioen
Jeugd badminton op park Hoeven
Sinterklaasfeest voor de Jeugd
Einde seizoen Jeugd

Verkoop van rackets door BC Slamis ’67 in seizoen 2021-2022

We hebben als vereniging besloten om dit seizoen te starten met de verkoop van diverse soorten rackets, in samenwerking met Hebris.

We hebben 7 verschillende rackets die voor een aantrekkelijke prijs kunnen worden aangeschaft. De prijzen variëren van € 40,= tot € 80,=. Er zijn eventueel ook hoezen verkrijgbaar.

Contactpersoon om rackets uit te kunnen proberen is Corné Timmers, tel.nr. 06-13462235.

Als hij aanwezig is kun je hem aanspreken om rackets te testen. Voor de jeugd is een afspraak maken mogelijk op dinsdagen vanaf 19.30 uur. Bel of app Corné voor een datum/tijdstip. Aankoop/betaling via een Tikkie met een opgegeven 06-nummer of (gepast) contant.

Lidmaatschap

Nieuwe leden zijn bij BC Slamis ‘67 altijd welkom! Lid worden is mogelijk voor iedereen vanaf 4 jaar. Jeugdleden kunnen meteen van start, zie de pagina “jeugdcommissie” voor de contactpersonen. Ook voor Senioren is er op dit moment nog voldoende plaats.

Onze leden zijn verdeeld in Bad-Mini-ton (kinderen in de leeftijd tussen 4 en 8 jaar, groep 1 t/m 3) Jeugdleden (iedereen van 8 tot 18 jaar) en Senioren (18 jaar en ouder). De oudere jeugd (vanaf ca. 16 jaar) kunnen al deels met de Senioren meespelen. Bij de jeugd wordt een verdere onderverdeling gemaakt in een aantal groepen op basis van leeftijd en niveau.

Als je geïnteresseerd bent, kom dan eens kijken, of nog beter: speel gelijk mee! Je hebt niet meer nodig dan normale sportkleding en zaalschoenen. In de proefperiode zijn enkele leen-rackets beschikbaar. Je mag 2 weken gratis meespelen om te kijken of badminton iets voor je is. Daarna beslis je of je lid wordt. Het lidmaatschap is voor minimaal 1 jaar.

Voor informatie over de speeltijden
♦ voor de Jeugd en Mini's klik hier.
♦ voor de Senioren klik hier.

Hieronder staat informatie beschreven over de volgende onderwerpen.

    Contributie
    Inschrijven
    Inschrijfgeld
    Competitiebijdrage
    Opzeggen
    Betalen
   

Contributie

  Bad-mini-ton: € 50,00 per schoolseizoen (geen restitutie mogelijk)
  Jeugd: € 128,- per schoolseizoen
  Senioren: € 198,- per kalenderjaar

De peildatum voor de vaststelling van het soort lidmaatschap is 1 juli, voorafgaand aan het school-/badmintonseizoen (september-september). Ieder lid krijgt 1 x per jaar (Senioren in januari/februari en Jeugd+Mini's in september) een factuur voor de jaarcontributie. In overleg met het bestuur kan eventueel in meerdere termijnen betaald worden via automatische incasso.

Nadat je bent ingeschreven ontvang je een factuur voor 1 jaar contributie. Aanpassing aan het normale facturatie ritme volgt nadat men 1 jaar lid is (voor Senioren per kalenderjaar en voor Jeugd+Mini's per schoolseizoen)

Inschrijven

Inschrijven kan alleen schriftelijk door het invullen van het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is op de trainingsavonden in de zaal beschikbaar, of kan gedownload worden via onderstaande link:
  ♦ Inschrijfformulier voor de Jeugd en Mini's
  ♦ Inschrijfformulier voor de Senioren

Inschrijfgeld

Voor een nieuwe inschrijving wordt eenmalig € 15,00 in rekening gebracht.

Competitiebijdrage

Het spelen van competitie brengt beperkte extra kosten met zich mee:

  Senioren: € 15,00 per seizoen
  Jeugd: € 10,00 per seizoen

Opzeggen

Jeugd en mini’s:

Opzegging kan online, uiterlijk 2 maanden vóór 1 september (dus 1 juli), via het invullen van het contactformulier (Aan: "opzegging lidmaatschap Jeugd").
  ♦ Bij opzegging tussen 1 juli en 1 september, wordt € 40,00 in rekening gebracht.
  ♦ Bij opzegging na 1 september wordt de volledige seizoens-contributie (schoolseizoen) in rekening gebracht.
  ♦ Bij tussentijdse opzegging vindt geen teruggave van de contributie plaats, uitgezonderd bijzondere omstandigheden.

Wij verzoeken de jeugdleden, dat wanneer je een opzegging overweegt, dit pas te doen na het lopende seizoen. Door tussentijds stoppen benadeel je je team voor de rest van het seizoen.

Senioren:

Opzegging kan online, uiterlijk 2 maanden vóór 1 augustus (dus vóór 1 juni) en 2 maanden vóór 1 januari (dus vóó1 1 november), via het invullen van het contactformulier (Aan: "opzegging lidmaatschap Senioren").
  ♦ Bij opzegging tussen 1 november en 1 januari wordt € 60,00 in rekening wordt gebracht.
  ♦ Bij opzegging na 1 januari wordt de volledige jaarcontributie in rekening gebracht.
  ♦ Bij tussentijdse opzegging vindt alleen teruggave van een gedeelte van de contributie plaats bij tussentijdse opzegging vóór 1 juni, of bij  bijzondere omstandigheden.

Betalen

Bankrekening BC Slamis ’67: NL67 RABO 0135 6681 90.