Locatie en speeltijden

Locatie:
   Sporthal de Stigt
   Kapelstraat 100 te Uden

Speeltijden:
   Bad-Mini-ton
   Jeugd
   Senioren

Jeugdfeest Glow in the dark
Spelen en Happen Jeugd
Jeugdteam U15 Kampioen

Lidmaatschap

Nieuwe leden zijn bij BC Slamis altijd welkom! Lid worden is mogelijk voor iedereen vanaf 4 jaar. Jeugdleden kunnen meteen van start, zie de pagina jeugdcommissie voor de contactpersonen. Ook voor Senioren is er nog voldoende plaats.

De leden zijn verdeeld in bad-mini-ton (kinderen in de leeftijd tussen 4 en 8 jaar, groep 1 t/m 3) Jeugdleden (iedereen van 8 tot 18 jaar) en Senioren (18 jaar en ouder). De grotere jeugd (vanaf ca. 16 jaar) gaan al gedeeltelijk met de Senioren meespelen. Bij de jeugd wordt een verdere onderverdeling gemaakt in 3 groepen op basis van leeftijd en niveau.

Als je geïnteresseerd bent kom dan eens kijken, of nog beter speel gelijk mee! Je hebt niet meer nodig dan normale sportkleding en zaalschoenen. In de proefperiode zijn enkele leenrackets beschikbaar. Je mag 2 weken gratis deelnemen om erachter te komen of badminton echt iets voor je is. Daarna beslis je of je wel of geen lid wilt worden.

Hieronder staat informatie beschreven over de volgende onderwerpen.
    Contributie
    Inschrijfgeld
    Inschrijven
    Competitiebijdrage
    Opzeggen
    Betalen

Contributie

  Bad-mini-ton: € 50,00 per kalenderjaar (geen restitutie mogelijk)
  Jeugd: € 119,50 per kalenderjaar
  Senioren: € 184,50 per kalenderjaar

De peildatum voor de vaststelling van het soort lidmaatschap is 1 juli, voorafgaand aan het begin van het lopende seizoen. Ieder lid krijgt 1 x per jaar (senioren in januarien mini/jeugd in september) een factuur voor de jaarcontributie. In overleg met het bestuur kan eventueel in meerdere termijnen betaald worden. Bij inschrijving als lid ben je het 1e jaar het volledige jaacontributiebedrag verschuldigd. Aanpassing aan het normale facturatieritme volgt nadat men 1 jaar lid is. 

Voor informatie over de speeltijden klik hier.

Inschrijfgeld

Voor een nieuwe inschrijving wordt eenmalig € 15,00 in rekening gebracht.

Inschrijven

Inschrijven doe je door een ingevuld inschrijfformulier in te leveren bij de ledenadministratie of één van de andere bestuursleden. Er zijn twee verschillende inschrijfformulieren. Kies door te klikken op één van onderstaande het juiste inschrijfformulier.
    Inschrijfformulier voor de Jeugd en Mini's
    Inschrijfformulier voor de Senioren

Competitiebijdrage

Het spelen van competitie brengt extra kosten met zich mee:

  Senioren: NBB senioren per team, per seizoen:
BBF senioren per team, per seizoen:
Dorpencompetitie per team, per seizoen:
€ 50,00
€ 40,00
€ 40,00
  Jeugd: Per kind € 10,00

Opzeggen

Opzegging dient schriftelijk of per mail uiterlijk 2 maanden van tevoren plaats te vinden:

  • Jeugd en mini’s: uiterlijk 2 maanden vóór 1 september (dus 1 juli).

Opmerking:
Wij verzoeken de jeugdleden, dat wanneer je een opzegging overweegt, dit pas te doen na het lopende seizoen. Door tussentijds stoppen benadeel je je team voor de rest van het seizoen. Bij te laat opzeggen, dus tussen 1 juli en 1 september, wordt er € 40,00 in rekening gebracht. Opzeggen na 1 september betekent dat de volledige seizoencontributie in rekening wordt gebracht.

  • Senioren: schriftelijk of per mail uiterlijk 2 maanden vóór 1 januari (dus 1 november) of 2 maanden vóór 1 juli (dus 1 mei). Bij opzegging tussen 1 mei en 31 december wordt geen contributie terugbetaald. Opzegging tussen 1 november en 31 december betekent dat er € 60,00 in rekening wordt gebracht. Opzeggen na 1 januari betekent dat de volledige jaarcontributie in rekening wordt gebracht.

Bij tussentijdse opzegging vindt geen teruggave van de contributie plaats, uitgezonderd bijzondere omstandigheden.

Opzeggen kan door het invullen van het contactformulier of door het downloaden, printen, invullen en afgeven/mailen van één van de onderstaande opzegformulieren.

  • Voor meer informatie over opzeggen klik hier voor het downloaden van het formulier.
  • Voor een opzegformulier voor de jeugd klik hier voor het downloaden van het formulier.
  • Voor een opzegformulier voor de senioren klik hier voor het downloaden van het formulier

Betalen

Rabobank, rekeningnummer IBAN: NL67 RABO 0135 6681 90 t.n.v. BC Slamis '67 te Uden.